Ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak postupovat při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity. Dva účastníci sdružení začali spolupracovat v roce 1993 a výdaje a příjmy si dělily na 50%. Jeden z nich vede daňovou evidenci za oba dohromady a jsou plátci DPH. V roce 2011 jeden z nich požádal ze zdravotních důvodů o předčasný starobní důchod a příjmy a výdaje si začaly dělit 85% a 15%. V únoru v roce 2015 ten, co je v důchodu, pozastavil živnostenské oprávnění na 5 let. Chtěli by ukončit společné podnikání, ale druhý bude pokračovat dále jako OSVČ ve stejné činnosti. Jak by se mělo ukončit účetnictví, když mají hmotný majetek v malé hodnotě s nulovou zůstatkovou cenou, drobný majetek, závazky a pohledávky v malém rozsahu, když druhý bude pokračovat? Ke kterému datu by se měla ukončit činnost sdružení, má to vazbu na pozastavení živnostenského oprávnění? Ke kdy by první z nich měl ukončit registraci plátce DPH?

Ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity
Ing.
Miroslava