Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Vydáno: 1 minuta čtení

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) nastoupila od června 2014 na rodičovskou dovolenou. Přerušila živnost od 1.6.2014 do 31.12.2014. Od ledna 2015 znova živnost obnoví. Nadále bude pobírat rodičovský příspěvek. V jaké výši bude platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ
Ing.
Marta
Ženíšková,
ID 12904
Odpověď:
Tato OSVČ je považována v sociálním pojištění z důvodu nároku na rodičovský příspěvek za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pokud v roce 2014 přerušila činnost a zahájí ji opět až v lednu 2015, neplatí zálohy za leden až za kalendářní měsíc, který předchází měsíci, v němž podá Přehled za rok 2014. Od kalendářního měsíce, v němž podala nebo měla podat Přehled za rok 2014, bude platit zálohy, pokud v roce 2014 daňový základ bude činit alespoň 25 938 Kč.
Zálohy na pojistné na zdravotní pojištění bude tato OSVČ platit od měsíce ledna 2015 ve výši vypočtené na Přehledu za rok 2013. Od kalendářního měsíce, v němž podala, nebo měla podat Přehled za rok 2014, bude platit zálohy ve výši odvozené z vyměřovacího základu uvedeného na tomto přehledu.

Související dokumenty