Zdanění nepeněžních darů z Fondu kulturních a sociálních potřeb

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, PO zřízená územním samosprávným celkem. Nejsme plátci DPH, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Zajímalo by nás, zda stále platí, že od daně z příjmů je osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění (nepeněžního daru) z Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Na školení nám bylo sděleno, že toto ustanovení již neplatí, ale my jsme v textu zákona tuto změnu nezaregistrovali.

Zdanění nepeněžních darů z Fondu kulturních a sociálních potřeb