Životopis z pohledu zákona č. 101/2000 Sb.

Vydáno: 6 minut čtení

Na naší organizaci se obrací zájemci o práci a součástí žádosti mnohdy bývá životopis. Jak nakládat s těmito dokumenty ve vztahu k ochraně osobních údajů? Je nějaký rozdíl mezi tímto nevyžádaným životopisem a životopisem, který je součástí přihlášky do výběrového řízení na konkrétní pracovní místo? Doporučil(a) byste, abychom u přijímaných životopisů vyžadovali ustanovení o souhlasu se zpracováním osobních údajů?

Životopis z pohledu zákona č. 101/2000 Sb.
JUDr.
Eva
Janečková,
ID 13744
Odpověď:
V případě zasílání nevyžádaných životopisů žadatelů o zaměstnání se jedná o typický příklad nahodilého shromažďování osobních údajů podle § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák