Investiční dotace

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2010 obdržela příspěvková organizace (dále jen „PO“) investiční dotaci ve výši 108 000 Kč od zřizovatele. Účetní ji naúčtovala na účet 403. V průběhu akce účtovala jednotlivé faktury na účet 042. Zhruba po dvou letech došlo k rozhodnutí, že se akce nedokončí. Účetní naúčtovala zmařenou investici na účet 549 a k tomu zároveň čerpání rezervního fondu a zároveň účtování do výnosů na účet 648. Na účtu 403 stále zůstala dotace 108 000 Kč. Myslím, že při účtování o zmařené investici se mělo účtovat 108 000 Kč z účtu 403 do výnosů a z rezervního fondu se měl účtovat jenom rozdíl mezi celkovou výší účtu 042 a poskytnutou dotací. Prosím o radu, jak účtování napravit a jak se „zbavit“ účtu 403. PO byla zřízena podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb. “) a částka byla poskytnuta na pořízení dlouhodobého majetku formou příspěvku zřizovatele na investice.

Investiční dotace
Blažena
Petrlíková,
ID 12695