Započtení daňového bonusu

Vydáno: 2 minuty čtení

Obracíme se na vás s dotazem od účetní ze základní školy: Zaměstnankyni, která je v insolvenci, měla účetní provést srážku z čisté mzdy. Zaměstnankyně má dvě děti, její čistá mzda však nedosahuje částky, která by byla postižitelná výkonem rozhodnutí. Insolventní správkyně však účetní sdělila, že měla srazit částku 420 Kč. V mzdovém programu je však nastaveno, že se k čisté mzdě nezapočítává daňový bonus, a proto srážka nebyla provedena. K problematice započtení daňového bonusu k čisté mzdě pro srážky ze mzdy existuje několik výkladů, proto prosíme o vaše stanovisko.

Započtení daňového bonusu
JUDr.
Bořivoj
Šubrt,
ID 13723
Odpověď:
Mzdová účetní v uvedeném případě postupovala správně. Je třeba říci, že insolvenční správci nejsou oprávněni dávat zaměstnavateli jakékoliv pokyny k tomu, jak mají srážku provést, i když jde o oddlužení. Podle ustanovení § 406 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je dáno, že o právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Znamená to, že i pro účely oddlužení se srážky provádějí v zásadě tak, jak se provádějí pro všechny jiné účely, včetně výkonu rozhodnutí a
exekuce
.
Pokud se objevuje více názorů na to, jak nakládat s daňovým bonusem jako se součástí daňového zvýhodnění na vyživované děti, je přípustný vždy jen názor jediný a ostatní jsou chybné. Skutečnost, že se při srážkách ze mzdy nebere daňový
bonus
v úvahu, potvrdilo usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. května 2012, sp. zn. 3VSOL 852/2011 - A-10. Program, který vámi uváděný plátce mzdy používá, je tak v této věci zcela v pořádku.