Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak je to tedy s pojmem „zúčtováno“? Kterým datem je tedy dohoda o provedení práce „zúčtována“? Je to okamžik výplaty nebo okamžik, kdy je práce dokončena a předána zaměstnavateli? Kdy je dohoda „zúčtovaná“ z pohledu srážkové daně, kdy z pohledu sociálního pojištění a kdy z pohledu zdravotního pojištění? Například u DPP: dohoda sepsána na období 1.6.-30.6.2014, avšak výplata odměny byla stanovena na 20.12.2014. Kdy jsou termíny pro odvod srážkové daně a sociálního a zdravotního pojištění? U původní odpovědi rozlišujete testování hranice z pohledu zdravotního a z pohledu sociálního pojištění. Platí ještě toto rozdělené posuzování nebo už ne?

Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce
JUDr.
Eva
Janečková
ID 13187
Odpověď:
V případě, že zaměstnavatel stanoví jako výplatní termín 20.12.2014 pro obě dohody, je tedy vyplacena odměna z dohod, která převyšuje částku 10 000 Kč, nelze v takovém případě posuzovat obě dohody zvlášť, s výjimkou zdravotního pojištění, ani nelze celkovou částku dělit počtem měsíců a dostat se kvůli povinnému pojištění pod 10 000 Kč.
Připomínám, že je nutné pracovat s částkou, která bude skutečně zúčtována, nikoli s částkou, kterou předpokládá smlouva.
Veškeré povinnosti zaměstnavatele vznikají ve chvíli, kdy příjem zaměstnance překročí hranici 10 000 Kč, k čemuž ve Vašem případě dojde v prosinci. Termínem pro srážkovou daň je proto 31.1.2015.
V okamžiku, kdy zaměstnanec překročí zmiňovanou hranici, stane se „zaměstnancem“ a zaměstnavatel bude v těchto případech podávat oznámení o nástupu do zaměstnání Okresní správě sociálního zabezpečení zpětně, tedy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém účast na pojištění vznikla. Tedy opět leden 2015.
Podle vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny se z hlediska zdravotního pojištění posuzuje limit u každé uzavřené dohody zvlášť. Může se tedy jednat o několik dohod a při nepřekročení limitu 10 000 Kč u každé z dohod nevznikne zaměstnání, a tudíž nebude odvedeno zdravotní pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění se tedy limit odměny z dohod v jednom měsíci neposuzuje v úhrnu, ale u každé dohody zvlášť.

Související dokumenty