Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak je to tedy s pojmem „zúčtováno“? Kterým datem je tedy dohoda o provedení práce „zúčtována“? Je to okamžik výplaty nebo okamžik, kdy je práce dokončena a předána zaměstnavateli? Kdy je dohoda „zúčtovaná“ z pohledu srážkové daně, kdy z pohledu sociálního pojištění a kdy z pohledu zdravotního pojištění? Například u DPP: dohoda sepsána na období 1.6.-30.6.2014, avšak výplata odměny byla stanovena na 20.12.2014. Kdy jsou termíny pro odvod srážkové daně a sociálního a zdravotního pojištění? U původní odpovědi rozlišujete testování hranice z pohledu zdravotního a z pohledu sociálního pojištění. Platí ještě toto rozdělené posuzování nebo už ne?

Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce
JUDr