Finanční dar pro Obecně prospěšnou společnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Obecně prospěšná společnost přijala v letošním roce do pokladny finanční dar 10 000 Kč. V roce 2013 jsme takto přijaté dary účtovali MD 211/ D 682. Protože v roce 2013 nebyly podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) tyto dary předmětem daně, snižovali jsme o tyto dary hospodářský výsledek na řádku 100 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tyto dary jsme pak uváděli do daňového přiznání k dani darovací, kde byly osvobozeny - § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Jak bude obecně prospěšná společnost ve věci přijatého finančního daru postupovat letos? Bude se na ní vztahovat § 19b ZDP ?

Finanční dar pro Obecně prospěšnou společnost
Ing.
Zdeněk
Morávek