Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce

Vydáno: 1 minuta čtení

Chtěla bych si ještě jen upřesnit některé pojmy: „zúčtováno“ - tím je podle zákoníku práce u DPP myšleno „vyplaceno“ zaměstnanci? Jde mi o to, že pokud je práce dokončena už v červnu, a následně je uzavřena další DPP, která je dokončena v srpnu, ale obě dohody jsou zaměstnanci vyplaceny až v prosinci, tak se bere jaké datum jako „zúčtováno“ podle zákoníku práce - je to až prosinec při výplatě odměny? V účetnictví zaměstnavatele je DPP samozřejmě zaúčtována už k 30.6. a druhá k 31.8. a výplata obou odměn je k 20.12. Pokud jsou tedy obě DPP vyplacené najednou až v prosinci, tak bez ohledu na to, že se jedná o dvě samostatné DPP za různá období, tak se pro překročení hranice posuzuje součet vyplacených částek u sociálního pojištění, ale u zdravotního pojištění se posuzuje každá z dohod samostatně? A u srážkové daně je tedy potřeba odvádět daň již k 31.7. pro první dohodu a do 30.9. pro druhou dohodu nebo je pojem „zúčtováno“ podle zákoníku práce myšleno jako „vyplaceno“, takže se bude daň srážkou odvádět pouze v případě, že v prosinci součet všech vyplacených dohod nepřekročí hranici, a to k 31.1. následujícího roku (a pokud hranici překročí, tak se bude jednat o zálohovou daň)? Nebo se budou brát i vyplacené dohody v prosinci samostatně a tím pádem odvádět srážkovou daň za jednotlivé dohody, ale až k 31.1. roku následujícího?

Doplňující dotaz: Dohoda o provedení práce
JUDr.
Eva
Janečková
ID 13157
Odpověď:
Bude-li odměna z dohody zúčtována až v prosinci, pro odvod srážkové daně je platné datum 31.1. následujícího roku. Je-li vyplaceno vše v prosinci, bude se platit sociální a zdravotní pojištění za prosinec při překročení hranice (podle předpisů, které se týkají zdravotního a sociálního pojištění, se takový „dohodář“ stane pouze v prosinci „zaměstnancem“). Bude se tedy pracovat se součtem, všech dohod.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce