Dohoda o provedení práce

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem několik dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) v průběhu několika měsíců (v součtu do 300 hodin/rok) tak, aby se jednotlivé činnosti neopakovaly a současně mzda z jednotlivých dohod nepřevýší 10 000 Kč/měsíc a zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka. Výplatu všech dohod bez ohledu na to, kdy byla práce vykonána, stanoví až na prosinec daného kalendářního roku. Bude pro odvod srážkové daně platný termín 31.1. následujícího roku nebo se bude muset odvádět daň vždy do konce následujícího měsíce, ve kterém byla konkrétní dohoda dokončena - tzn. několikrát do roka? Má na to vliv fakt, zda vede poplatník daňovou evidenci nebo účetnictví? Konkrétně při vedení účetnictví je výplata a tím i srážka daně zaúčtovaná vždy v daném měsíci a tím pádem je třeba srážkovou daň odvést do konce následujícího měsíce po zaúčtování bez ohledu na to, kdy byla odměna vyplacena? Tedy na rozdíl od daňové evidence, kde je evidována až výplata dohody? S tím souvisí dotaz i ohledně platby zdravotního a sociálního pojištění - bude se příjem posuzovat za jednotlivé dohody o provedení práce nebo tím, že je odměna vyplacena za několik měsíců najednou a je tedy překročena hranice 10 000 Kč/měsíc, tak už se zdravotní a sociální pojištění platit musí? Pokud by byla naopak sjednána pouze jedna dohoda o provedení práce za rok (do 300 hodin) na celkovou částku 60 000 Kč (nepodepsané prohlášení poplatníka) a mzda by byla vyplácena zálohově v průběhu několika měsíců tak, aby záloha nepřevýšila 10 000 Kč/měsíc, šlo by danit srážkovou daní a sociální a zdravotní pojištění neodvádět nebo se musí posuzovat až konečná částka bez ohledu na výplatu záloh?

Dohoda o provedení práce
JUDr.
Eva
Janečková