Předpoklady pro výkon funkce ředitele základní školy po 1.1.2015

Vydáno: 6 minut čtení

Jak je to se setrváním statutárního orgánu pověřeného řízením školy ve funkci „ředitele školy“ po 1.1.2015. Základní školu na malé obci řídí pověřením zřizovatele (usnesení zastupitelstva obce) statutární orgán bez konkurzního řízení nepřetržitě 4 roky. Pedagog dlouhodobě nesplňuje požadavky odborné kvalifikace - středoškolské vzdělání doplněné doplňkovým pedagogickým studiem. K 1.1.2015 dosáhne věku 55 let i více jak 20 let praxe. Studium žádného typu nedoplnil a nedoplňuje. Stačí tato nově zákonem upravená výjimka na to, aby setrval i nadále ve své „funkci“? Případně až do důchodu? Není forma tzv. pověření řízením obcházením dotčeného zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) a může tímto způsobem obec situaci řešit? Neměl by zřizovatel skutečně vyhlásit na toto místo konkurzní řízení? Dotčeny nejsou tímto dotazem skutečnosti, že pedagog přistupuje ke svým povinnostem odpovědně. Jde o důslednost v naplnění platnosti daného zákona tak, jak to platí i u jiných zřizovatelů.

Předpoklady pro výkon funkce ředitele základní školy po 1.1.2015
PhDr. et Mgr.
Jiří
Valenta,
ID 12979
Odpověď:
Situace nastíněná v dotazu má dvě úrovně: otázku splnění (resp. nesplnění) předpokladu stanoveného právním předpisem pro výkon činnosti ředitele školy (§ 5 zákona o pedagogických pracovnících) a otázku přípustnosti výkonu činnosti ředitele školy bez řádného jmenování na základě konkurzního řízení [§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní