Uvedení do provozu a uplatnění DPH

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti provádíme i doplňkovou činnost a jsme plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V měsíci září 2014 byla započata rekonstrukce plynové kotelny. V říjnu 2014 byla vystavena faktura ve výši asi 90% celkové ceny s datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DÚZP “) říjen 2014, splatná v měsíci listopadu. Doúčtování však bylo vystaveno až v měsíci listopadu, po dokončení všech nedodělků, s DÚZP listopad. Kdy máme provést uvedení do provozu? Odpisování pak dle směrnice probíhá od následujícího měsíce od uvedení do provozu. Plynová kotelna slouží jak pro hlavní, tak doplňkovou činnost. Můžeme si tedy uplatnit slevu na DPH ve výši našeho koeficientu? Nebo u investic se tomu máme raději vyhnout?

Uvedení do provozu a uplatnění DPH
Ing.
Martina
Matějková,
ID 12784
Odpověď:
K problematice uplatnění nároku na odpočet daně uvádím, že v případě, že plátce použije přijatá zdanitelná plnění jak pro účely s nárokem na odpočet daně