Úprava částky dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla snížena pořizovací cena. V následujícím roce, kdy měla být dotace proplacena, byla upravena částka dotace o 25% z důvodu sankce z výběrového řízení. Je správné účtovat tuto sankci na účet 545 jako nedaňový náklad?

Úprava částky dotace
Blažena
Petrlíková,
ID 12936
Odpověď:
Z obsahu dotazu lze dovodit, že příjemcem
dotace
byla obchodní
korpor