Poplatky za studijní program v cizím jazyce

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme veřejnou vysokou školou a vysoká škola uskutečňuje na několika fakultách studijní programy v cizím jazyce, za které jsou stanoveny poplatky. Je nutné důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s touto činností po jednotlivých fakultách nebo lze tyto náklady a výnosy posuzovat společně za celou vysokou školu na základě přiděleného jednoho IČ?

Poplatky za studijní program v cizím jazyce
Ing.
Jiří
Nigrin,
ID 12890
Odpověď:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek. Jak si uspořádají vnitřní členění výnosů a nákladů závisí zcela na rozhodnutí účetní jednotky.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví