Poplatky za studijní program v cizím jazyce

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme veřejnou vysokou školou a vysoká škola uskutečňuje na několika fakultách studijní programy v cizím jazyce, za které jsou stanoveny poplatky. Je nutné důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s touto činností po jednotlivých fakultách nebo lze tyto náklady a výnosy posuzovat společně za celou vysokou školu na základě přiděleného jednoho IČ?