Dlouhodobá záloha společenství vlastníků jednotek - Fond oprav

Vydáno: 2 minuty čtení

Je možné, že v předvaze v podvojném účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) vychází fond oprav k 31.12.2013 - dlouhodobá záloha účet 955 vyšší než faktický stav bankovního účtu a pokladny 221 a 211 cca 300 000 Kč. Ve kterém případě je toto možné, nebo je chyba v účetnictví? Další položky jsou na účtech MD 311 Nedoplatek z vyúčtování služeb a 388 MD Sipo zaplacené v 1/2014.

Dlouhodobá záloha společenství vlastníků jednotek - Fond oprav
Blažena
Petrlíková,
ID 12752
Odpov