Doplňující dotaz: Uvedení do provozu a uplatnění DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím, souhlasíte s názorem, že celé školství (hlavní i doplňková činnost) je bráno pro účely DPH jako ekonomická činnost, tudíž stačí pouze krácení koeficientem?

Doplňující dotaz: Uvedení do provozu a uplatnění DPH
Ing.
Martina
Matějková,
ID