Členství v orgánu právnické osoby

Vydáno: 5 minut čtení
Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Jan
Šafra
LL. M.
Členství v orgánu právnické osoby
V rámci rekodifikace soukromého práva doznala od 1.1.2014 významných změn jak úprava podmínek pro vznik členství v orgánech právnické osoby, tak úprava práv a povinností členů těchto orgánů. Jak ukazují přípravy novelizace