Kaleidoskop informací z neziskového sektoru, 1. část

Vydáno: 3 minuty čtení

1) Ministerstvo financí ČR připravilo novelu ZÚ , do kterého zapracovalo změny vyplývající z direktiv EU2) a dále pak několik systémových opatření. Novela je v současné době v procesu vnějšího připomínkového řízení, a pokud bude schválena, předpokládá se její účinnost od 1.1.2016. Novela přináší několik významných změn pro vybrané účetní jednotky, nebo nestátní neziskové organizace.

Kaleidoskop informací z neziskového sektoru
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
Kategorizace