Klíčové ukazatele (KPI), ALE ČEHO?

Vydáno: 20 minut čtení

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo další informace o práci s ukazateli pro řízení organizačních složek státu (dále jen „OSS“)1). Nic se za rok nezměnilo a ministerstvo tvrdošíjně trvá na ukazatelích, které mají pouze jakýsi popisný charakter. Pravděpodobně je zde ještě velký vliv NERVu2), který původně takové ukazatele navrhl a tím určil směr. Hodnocení je dost jednoduché. Navrhovaný systém má velmi nízkou a v některých případech dokonce zavádějící vypovídací schopnost. Systém nelze k řízení využít.

Klíčové ukazatele (KPI), ALE ČEHO?
Ing.
Tomáš
Kemmler
Především je nutné zdůraznit, že „Klíčové analytické ukazatele“, jak jsou nazvány, nejsou KPI, tj. Key Performance Indicators. A už vůbec netvoří systémově ucelenou základnu hodnocení manažerské práce.
Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF ČR“) to ovšem vyřešilo po svém. Z názvu prostě ona tři písmena „KPI“ vypustilo. Odpovědní úředníci jakoby se báli na byť jen trochu výkonové měření pomyslet. Před časem jsme v tomto časopise uveřejnili sérii článků3), které se tomuto tématu věnovaly a dostatečně podrobně vysvětlily podstatu věci. Skutečně moderní management se ve své sféře „nepřímého řízení“ bez podobného postupu neobejde. To je vyzkoušené.
Poznámka:
Článek je poměrně hodně kritický. Každá kritika má ovšem obsahovat také návrh, který by problémy řešil. V článcích (viz výše uvedený odkaz) řešení je a bylo již uveřejněno.
Nepřímé řízení není novinka a podobné (a skutečné) KPI používal již Henry Ford I. a další mnozí význační manažeři, i když používali jiné názvy (obecně ukazatele typu produktivita zdroje, využití kapacit apod.). Novým je na tom dnes hlavně rozměr, ve kterém se dá soustava KPI využívat. Možnosti zpracování a přenosu dat jsou dnes tak neomezené, že skutečně dávají nepřímému řízení pomocí KPI další a velmi produktivní dimenzi -
permanentní práci s trendem a tzv. indikativní plánování
. Hrát si na bezvýznamné „klíčové analytické ukazatele“ nemá smysl, rozhodně to nepomůže tomu, aby vznikl inteligentní systém. A změna v názvu je klukovina. Je potřeba změnit přístup a obsah a ne název, který byl správný. Nezbývá než konstatovat, že odbor 54, sekce 04 se neblíží k žádanému rozumnému cíli ani zdaleka.
Zadání je přeci jasné:
Využít metodologii KPI v praxi OSS
. A ne sestavit „nějaké“ ukazatele a nazvat je jinak. Mezi navrhovanými Klíčovými analytickými ukazateli není ani jeden, který by se metodologii KPI alespoň vzdáleně blížil. A to, že se v názvu objevuje bližší specifikace odvolávající se na controlling, musí nutně u všech skutečně controllingových pracovníků vzbuzovat doslova odpor.
Controlling je odvozen od slova „to control“ = řídit!
Není to tedy pouhý reporting a ani prosté kontrolování jakýchkoliv dat. Contr

Související dokumenty