Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec klienta požádal o uvolnění ze zaměstnání k 31.10.2014 z důvodu zvolení uvolněným starostou. Je nutno u tohoto zaměstnance postupovat jako u ukončení pracovního poměru, tzn. odhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění? Nebo je možné ho v tomto případě nechat ve stavu zaměstnanců bez nároku na mzdu (zaměstnavatel uvažuje v případě nezvolení tohoto zaměstnance starostou v dalším volebním období o jeho znovu zaměstnání). Zaměstnanec nemá ke dni 31.10. vybranou dovolenou, je možné mu tuto nevybranou dovolenou proplatit?

Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou
JUDr.