DPH - ekonomická činnost v SO

Vydáno: 1 minuta čtení

Požádala jsem o aktualizaci odpovědi k uvedenému původnímu dotazu, chtěla jsem ale trochu pozměnit znění otázky: Myslím, že se bude jednat o podobný problém: SO uzavřel smlouvu na zpracování pasportů místních komunikací pro členské obce, jelikož to takto vychází pro obce výhodněji. Fakturace je směrována tedy na SO, ten částky přefakturuje jednotlivým obcím ve stejné výši formou záloh, protože zpracování probíhá postupně. Pasporty budou samozřejmě v majetku obcí. Účtování probíhá následovně: 1. SO obdržel faktury za zpracování pasportů: MD 315/D 321, 2. SO přijal zálohy od obcí na postupné financování těchto projektů MD 231/D 324, 3. SO zaplatil faktury za zpracování pasportů: MD 321/D 231, 4. Až bude zpracování dokončeno, pošlu jednotlivým obcím vyúčtovací faktury, což bude pouze účetní operace bez platby (účty MD 324/D 315). Pro úplnost uvádím ještě zařazení do rozpočtových položek, které jsem konzultovala s metodickým oddělením krajského úřadu: zálohy od obcí na zpracování pasportů - položka 4121 faktury za zpracování pasportů - ODPA 6409, položka 5169. Ve finále nebude nic na v nákladech ani ve výnosech svazku, čili předpokládám, že se opět nebude jednat o činnost, která spadá do obratu DPH