DPH - ekonomická činnost ve svazku obcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Svazek obcí (dále jen „SO“) provozuje hlavní činnost, tj. především zajištění zpracování žádostí o dotace pro členské obce. Za tímto účelem zaměstnává manažerku. Provozuje i hospodářskou činnost, tj. především zpracování žádostí o dotace pro nečlenské subjekty. Řeším problém, co je třeba zahrnout do obratu podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “) jako ekonomické činnosti. Chtěla bych se ujistit, že dle mého názoru především níže popsaná „akce“ nebude vstupovat do uvedeného obratu: SO bude nakupovat kontejnery na odpad ke kompostování, které budou umístěny v členských obcích. Na nákup obdrží dotaci ve výši 90%, ale až po zaplacení faktury. Protože nemá finanční prostředky, vybere od jednotlivých obcí zálohy (účtování MD 241/D 324) a těmi zaplatí fakturu za kontejnery a zařadí je do majetku (MD 321/ /D 241; MD 558/D 321; MD 028/D 088 - jedná se o drobný majetek do 40 000/ks). Poté obdrží dotaci ve výši 90% a vrátí jednotlivým obcím jejich zálohu ve výši 90% (dotace: MD 241/D 374; MD 348/D 672; MD 374/D 348; vypořádání s obcemi 90%: MD 324/D 241 a 10% zaúčtuju jako mimořádný členský příspěvek: MD 324/D 672). Prosím tedy o vyjádření, zda se v případě příjmu od obcí na nákup kontejnerů nejedná o ekonomickou činnost, event. blíže vymezit charakteristiku ekonomických činností u neziskových organizací a dále, jestli účtování bude takto v pořádku.

DPH - ekonomická činnost ve svazku obcí
Ing.
Miroslava