Přeúčtování nákladů

Vydáno: 2 minuty čtení

Naše sportovní organizace pořádala školení trenérů, do nákladů se účtoval pronájem haly, poplatek za účastníka, vše bez nároku na odpočet. Nyní nám byla nabídnuta od jiné sportovní organizace částečná úhrada nákladů. Pokud budu náklady přeúčtovávat ve stejné výši, nebo částečné, lze uplatnit § 36 odst. 11 ZDPH )? Nebo mohu účtovat přes nákladový účet mínusem. A jak to bude se započtením do koeficientu? V prvním případě ne, ve druhém ano?

Přeúčtování nákladů
Ing.
Mir