Ukončení společného nájmu bytu

Vydáno: 2 minuty čtení

Ráda bych se zeptala, zda je možné dát výpověď ze smlouvy o nájmu, pokud v ní figuruje více nájemců, a jeden se chce odstěhovat. Smlouva je na dobu určitou a má výpovědní lhůtu tři měsíce. Druhý nájemce odmítá dohodu o odstěhování, chová se hrubě k prvnímu nájemci i k jeho dětem. Policie však nikdy nemusela zasahovat, jde „pouze“ o verbální agresi.

Ukončení společného nájmu bytu
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Společný nájem bytu, kdy na straně nájemce je více nájemců, upravuje § 2270 NOZ. Jeden z nájemců chce nájem ukončit výpovědí, druhý toto odmítá a z toho je patrno, že chce dále v bytě bydlet. Druhý z nájemců si nemůže z prvního nájemce dělat „zajatce“ a dožadovat se toho, aby první nájemce dál v bytě bydlel. Bohužel se však jedná o společný nájem a správně byste měla požádat soud, aby váš společný nájem zrušil. V žalobě uvedete důvody pro zrušení společného nájmu (slovní napadání, nevhodné prostředí pro děti). Dřívější právní úprava na tyto situace pamatovala (opuštění společné domácnosti), ale současná právní úprava tento institut postrádá. Vedle soudu vám doporučuji se nejdříve dohodnout s pronajímatelem. Sdělte mu, jaká je situace. Třeba pronajímatel přistoupí na řešení, že vy jste nájem ukončila a sepíše s druhým nájemcem novou nájemní smlouvu a zároveň tuto původní ukončí. Upozorňuji, že toto druhé řešení jde mimo zákon.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník