Neuzavřené dědictví a prodej domu

Vydáno: 1 minuta čtení

Našli jsme starší rodinný dům a chtěli bychom ho koupit. Zahájili jsme jednání s bankou ohledně hypotéky. Nyní jsme zjistili, že paní vlastní dům společně s manželem, který nedávno zemřel. Dále jsme zjistili, že paní má dceru, která je zadlužená. Jak se máme zachovat?

Neuzavřené dědictví a prodej domu
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Dokud nebudou vyjasněny vlastnické vztahy k nemovitosti - domu, nebude s vámi banka ohledně hypotéky jednat. Bylo by dobré u majitelky zjistit v jakém stádiu je dědické řízení, kolik je dědiců, jak se předběžně dohodli na vypořádání dědictví apod. Doporučuji vyčkat, až bude vydáno pravomocné usnesení soudu (notáře) o dědictví. Pak už lze např. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde se uvede, že vlastník je vlastníkem nemovitostí na základě tohoto pravomocného usnesení. Otázku, zda by bylo možné podat žádost o hypotéku na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kdy ještě nebude uzavřeno dědické řízení, doporučuji konzultovat s příslušnou bankou či jiným peněžním institutem, který bude hypotéku poskytovat, jelikož na prvopočátku jednání s bankou budete mimo jiné tuto smlouvu o smlouvě budoucí bance předkládat. U takto složitých majetkových transakcí se Vám vyplatí alespoň konzultace jednotlivých kroků s advokátem či notářem.

Související dokumenty