Přizpůsobení stanov společenství vlastníků jednotek

Vydáno: 2 minuty čtení

Do kdy musíme mít nové stanovy, jsme již založené společenství vlastníků bytů?

Přizpůsobení stanov společenství vlastníků jednotek
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Stanovy společenství vlastníků je třeba přizpůsobit NOZ, ve lhůtě do 3 let od jeho účinnosti, tj. do 2.1.2017. Pokud máte špatný název, tak ten je třeba upravit do 2 let, tj. do 2.1.2016. Zákon o vlastnictví bytů1) pro název ukládal, aby se v něm vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, objevilo slovo „společenství“. NOZ požaduje slova dvě - „společenství vlastníků“. Jak změna stanov, tak případná změna názvu či jiná změna musí být zapsána do veřejného rejstříku. Stanovy a jejich změny musí mít nově formu notářského zápisu.
Závěrem je nutno podotknout, že do doby, než společenství vlastníků bude mít nové, přizpůsobené stanovy, bude se řídit těmi stávajícími, v převážné většině společenství „vzorovými stanovami“ (zrušené nařízení vlády č. 371/2004 Sb.2) ), k tomuto závěru dospěla expertní skupina právníků - Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). Stanovisko naleznete na www.justice.cz.
1) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
2) nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek