Nebytové prostory a jejich nájem podle NOZ

Vydáno: 5 minut čtení
Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Jan
Šafra
LL.M.
Nebytové prostory a jejich nájem podle NOZ
1)NOZ přinesl s účinností od 1.1.2014 změny mimo jiné i v oblasti nájmu nebytových prostor. Právní úprava platná do konce loňského roku zahrnovala zákon č.