Umožnění přístupu do bytu

Vydáno: 2 minuty čtení

Mám dotaz, jak NOZ upravuje plnou moc majitele bytu k jednání a zastupování. Může dát majitel bytu jinému rodinnému příslušníkovi plnou moc k zastupování na shromáždění společenství vlastníků jednotek? Ale také v jiných věcech souvisejících s bytem. Vyměňovali jsme měřiče tepla v bytech a bydlící byl v lázních. Majitelka bytu mi klíč nepůjčila, ani nechtěla byt odemknout za její přítomnosti. Bydlící je bratr majitelky a nechal na ni byt již před několika lety přepsat. Nyní mi sdělil, že do bytu nikoho pouštět nebude.

Umožnění přístupu do bytu
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
V případě, který v dotaze popisujete, není nutné řešit plnou moc k jednání, ale umožnění zpřístupnění bytu za účelem výměny měřidel tepla. Postup upravuje NOZ v § 1183, kde je vlastníkovi jednotky uložena povinnost, aby se zdržel všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Takže podmínkou toho, aby na vlastníku jednotky byla tato povinnost - umožnit přístup do bytu za účelem instalace zařízení pro měření spotřeby tepla - je, že o tomto konkrétně bylo rozhodnuto v souladu se stanovami, popřípadě pravidly pro správu domu a dále, že byl vlastník v dostatečném předstihu vyzván osobou odpovědnou za správu domu, aby přístup do bytu umožnil. Jelikož zákon nestanoví žádný časový interval, který by měl být mezi výzvou a umožněním přístupu do bytu, bylo by dobré, abyste si postup i s lhůtou upravili ve stanovách či odsouhlasili na shromáždění vlastníků. Doporučuji, aby výzva byla vlastníkovi zaslána alespoň 14 dnů předem. Pokud tyto podmínky ve vašem konkrétním případě byly ze strany společenství vlastníků jednotek splněny, pak je jen na vlastníkovi jednotky, jakým způsobem zabezpečí, aby byl byt přístupný. Pokud však společenství výměnu měřidel neodsouhlasilo, výzvu vlastníku nezaslalo, pak nelze jednání vlastníka jednotky považovat za jednání v rozporu se zákonem.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník