Podpora v nezaměstnanosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Chtěla bych se zeptat, jak je to s podporou v nezaměstnanosti -zda je rozdíl ve výši podpory, když se pracovní poměr ukončí výpovědí ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů - nadbytečnost dle § 52 písm. c) ZP 1), nebo dohodou ze stejných důvodů (důvod je uveden v dohodě).

Podpora v nezaměstnanosti
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Výpověď zaměstnavatele z důvodů nadbytečnosti zaměstnance, či dohoda o ukončení pracovního poměru uzavřená rovněž z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, kdy tento důvod je v dohodě uveden, nebrání ve výplatě podpory v nezaměstnanosti v plné výši. Pokud je tento závažný důvod (nadbytečnost zaměstnance) v dohodě uveden, neposuzuje úřad práce tuto dohodu jako skončení pracovního poměru bez vážného důvodu.
V případě výpovědi nebo dohody z důvodu nadbytečnosti vzniká nárok na odstupné.
Z hlediska pracovněprávního lze spatřovat rozdíl mezi výpovědí a dohodou z důvodu nadbytečnosti v tom, že v případě výpovědi pro nadbytečnost, musí zaměstnavatel, který nemá práci pro zaměstnance, vyplácet po celou dobu běhu výpovědní doby náhradu mzdy, protože jde o překážku v práci na jeho straně. U dohody z důvodu nadbytečnosti neběží výpovědní doba, pracovní poměr skončí k dohodnutému datu, tudíž se zaměstnavatel vyplácení překážky v práci na straně zaměstnavatele vyhne. V této dohodě lze zákonné odstupné zvýšit, například z toho důvodu, že zde neběží výpovědní doba.
1) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce