Dovolená a odpracované dny

Vydáno: 3 minuty čtení

Ráda bych se zeptala, zda se dny dovolené považují za odpracované dny pro účely dovolené, a to v souladu s § 212 ZP ? Mám termín porodu 3.10.2014, k dnešnímu dni mi zbývá 16 dnů dovolené, které si již nevyberu. Můj výpočet je následující: A. Nástup na mateřskou dovolenou (dále jen „MD“) 8 týdnů před termínem porodu: MD 8.8.2014-20.2.2015 (+16 dnů dovolené do 16.3.2015). Počítá se tedy 52 odpracovaných dnů v roce 2015? Tedy 2 x 21 odpracovaných dnů a mám nárok na 2/12 dovolené za kalendářní rok 2015? B. Nástup na MD 6 týdnů před termínem porodu: MD 22.8.2014 -6.3.2015 (+16 dnů dovolené do 30.3.2015). Počítá se tedy 62 odpracovaných dnů v roce 2015? Tedy více než 60 dnů v kalendářním roce a mám nárok na celou dovolenou za kalendářní rok 2015? Z tohoto pohledu se mi tedy „vyplatí“ jít na MD 6 týdnů před termínem porodu, protože mi vznikne nárok na celou dovolenou kalendářního roku 2015?

Dovolená a odpracované dny
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Dovolená se považuje za výkon práce. K odpovědi na otázku, co se Vám vyplatí, je možné použít Rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.12.2012 sp. Zn. 16 Co 241/2012:
„Na výklad § 217 odst. 5 ZP existují rozdílné názory, pokud se týká rozsahu povinně poskytované dovolené v tom směru,
zda se povinnost určit čerpání dovolené týká pouze práva na dovolenou, které v okamžiku podání žádosti oprávněný zaměstnanec má, anebo zda se při určování dovolené zohlední i rozsah práva na dovolenou, který zaměstnanec splní až jejím čerpáním.
Ustanovení § 217 odst. 5 ZP zaměstnavateli pouze bez bližšího určení ukládá, že pokud oprávněný zaměstnanec požádá o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské (rodičovské) dovolené, dovolenou poskytnout musí; není uvedeno, že se má jednat o dovolenou, na kterou v době žádosti již vznikl nárok, a proto se dovozuje, že se musí jednat o poskytnutí dovolené v tom rozsahu, ve kterém by na ni zaměstnanci v daném roce právo vzniklo při použití vztahujících se ustanovení, především § 348 odst. 1 písm. b) ZP (zde se říká, že za výkon práce se považuje i čerpání dovolené - pozn. redakce);
zaměstnavatel musí vycházet z předpokladu čerpání celé výměry dovolené za stávající kalendářní rok, popřípadě zbývající části z předchozího kalendářního roku, a pokud součet náhradní doby mateřské dovolené a čerpání dovolené podle § 348 odst. 1 písm. b) ZP dosáhne 60 dnů, znamená to, že oprávněnému zaměstnanci za kalendářní rok vznikne právo na dovolenou za tento rok v celé výměře.“
Co z toho vyplývá?
Pokud zaměstnankyně
skončí mateřskou dovolenou začátkem roku, aniž by jejím čerpáním získala alespoň 60 dnů,
je třeba k těmto dnům přičíst ještě celou výměru dovolené za tento rok a nevyčerpanou starou dovolenou z předchozího roku. Jestliže započtením této dovolené získá alespoň 60 dnů, může si vyčerpat celou dovolenou za tento rok.
Například učitelka základní školy (pedagogický pracovník) skončila mateřskou dovolenou dne 31.1.2014, čímž získala 23 dnů pro účely dovolené. Pokud k těmto 23 dnům přičteme celou dovolenou běžného roku, která je u pedagogických pracovníků 40 dnů, získá celkem 63 dnů a může si celou dovolenou roku 2014 vyčerpat. Pro některé zaměstnavatele bude tento
judikát
bolestivý a hlavně je možné, že jej neznají.
Obdobně by se postupovalo i u muže, který si požádal o rodičovskou dovolenou od narození dítěte. I u něho se totiž doba od narození dítěte do doby, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou považuje jako výkon práce a on si může požádat o čerpání řádné dovolené.
Vzhledem k tomuto judikátu to ve vašem případě znamená, že ať nastoupíte na MD 6 nebo 8 týdnů před porodem, budete mít v roce 2015 nárok na celou dovolenou.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb., zákoník práce