Dohody o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme škola, příspěvková organizace, jeden z našich žáků má u nás současně dohodu o provedení práce a podepsané daňové prohlášení, takže z dohody u nás neplatí žádnou daň, protože je student a částky nejsou vysoké. Tento student je velmi šikovný a chce mít ještě u jiného zaměstnavatele práci na dohodu o provedení práce. Protože u něho však již nemůže podepsat daňové prohlášení, nemá nárok na slevu na dani, ale jen na srážkovou daň. Bylo by možné, aby nemusel daň platit, protože výše jeho daně z obou dohod je nižší než odčitatelná položka 2 070 Kč za měsíc + 335 Kč na studenta?

Dohody o provedení práce
Jaroslava
Křížová,