Bezúplatný převod staveb - studny

Vydáno: 1 minuta čtení

Letos v lednu nám byly vráceny historické lesní pozemky od státního podniku Vojenské lesy a stavby, součástí pozemků byly i dvě studny v celkové účetní hodnotě u Vojenských lesů 98 379 Kč, zůstatková hodnota je 34 319 Kč. Pozemky jsme převzali do účetnictví dnem podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tj. 14.1.2014 MD 03X/ /D 401 v ceně evidované u vojenských lesů (je to státní podnik, proto předpokládáme, že jde o vybranou účetní jednotku). Fyzicky byl veškerý majetek předaný až 20.3.2013, tj. datum podpisu předávacího protokolu. 1. Zaúčtovali jsme pozemky dobře? 2. Studny na pozemku budeme do účetnictví zařazovat až datem 20.3.2014, a to takto: MD 98 379 Kč 021/D 081 64 060 Kč (oprávky) a D 403 34 319 Kč (zůstatková hodnota) a odepisovat budeme od 4/2014? Nevím jak se mám zachovat ke zbývající době používání. Dle naší směrnice mám celkovou dobu používání studny 30 let, to z výše měsíčního odpisu vychází i u Vojenských lesů. Z toho vyplývá, že zbývající doba použitelnosti dle Vojenských lesů je přibližně 125 měsíců. Mám se řídit touto zbývající dobou použitelnosti, nebo použít dle směrnice 30 let? Samozřejmě, že budu odepisovat již zůstatkovou hodnotu.

Bezúplatný převod staveb - studny
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Bohužel, státní podnik není vybranou účetní jednotkou, tj. nelze přebrat hodnoty tak, jak vykazují oni, ale měli byste ocenit reprodukční pořizovací cenou a zaúčtovat zápisem MD 031/D 401 a MD 021 (studny)/D 401 a u studen dát dobu odpisování pro majetek použitý, tj. např. 10 let. Účet 403 nesmíte uvést jako zdroj k majetku, nemáme průkazný doklad o přijetí
dotace
, nelze převod od státního podniku považovat za dotaci. Reprodukční pořizovací cenu lze dle posledních oceňovacích předpisů stanovit jak u pozemků, tak i u studen.
Co je vybraná účetní jednotka se dozvíte v § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví