Odpisování v průběhu roku

Vydáno: 1 minuta čtení

V prosinci 2013 jsme zařadili vodovod a kanalizaci do užívání a bylo navrhnuto, že doba použitelnosti bude 60 let. Nyní v roce 2014 se ale chce, aby se kanalizace odpisovala 90 let a vodovod 80 let. Můžu to nějakým způsobem opravit a změnit? Čtvrtletní odpisy v roce 2014 mám udělané ještě na 60 let. Odpisujeme rovnoměrně a čtvrtletně a navíc rozpouštíme dotace k majetku MD 403/D 672.

Odpisování v průběhu roku
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Tu změnu doby odpisování je vhodné provést vždy k inventuře tak, aby se prodloužení projevilo až od začátku dalšího roku na celý rok. Odpisovat 1/4 roku ve výši poměrné k 1/60 a 3/4 roku ve výši poměrné např. k 1/80 je změna metody v průběhu roku. Výjimku zde má jen prodloužení životnosti vlivem nově zařazeného technického zhodnocení. Proto doporučuji buď již 1. čtvrtletí přepočítat na novou dobu odpisování, nebo prodloužit dobu odpisování až od roku 2015.

Související dokumenty