Bezúplatný převod majetku DSO a obec

Vydáno: 2 minuty čtení

DSO bude předávat bezúplatně svým členským obcím majetek. a) Cyklostezka - pořizovací cena 987 995 Kč, z toho transfer 690 000 Kč. Do 31.12.2013 oprávky 125 172 Kč a rozpuštěná hodnota transferu 87 420,24 Kč. b) Traktor zahradní - pořizovací cena 90 000 Kč, z toho transfer 90 000 Kč. Oprávky k 31.12.2013 činily 20 250 Kč a rozpuštěný transfer také. Můžete mi k tomu napsat postup účtování včetně částek pro DSO i pro obec, která to bude přijímat?

Bezúplatný převod majetku DSO a obec
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
a)
Cyklostezka:
vyřazení u DSO,
strana MD:
-
účet 081 125 172 Kč,
-
účet 403: výpočet: 690 000 - 87 420,24 Kč, tj. ve výši 602 579,76 Kč,
-
účet 401 zbývající částka do výše ocenění, vychází na hodnotu: 260 243,24 Kč,
strana D:
-
účet 021 987 995 Kč.
Popis kontroly: 403 děleno ocenění na účet 021, tj. 690 000/987 995 = 0,698, zůstatková cena děleno zůstatek 403 po rozpuštění, tj. 602 579,76/862 823 = 0,698.
obec přijme majetek od DSO zápisy:
strana MD:
-
účet 021 ve výši 987 995 Kč,
strana D:
-
účet 081 ve výši 125 172 Kč,
-
účet 403 ve výši zůstatku transferu 602 579,76 Kč,
-
účet 401 zbývající část do výše ocenění, tj. také 260 243,24 Kč.
Pozor, tím obec převezme i transferový podíl = 0,698. U přebírající obce odpovídá hodnotě: zůstatek nerozpuštěné 403 děleno zůstatková cena přebíraného majetku.
b)
Traktor:
DSO:
strana MD:
-
účet 082 ve výši 20 250 Kč,
-
účet 403 ve výši 90 000 - 20 250 = 69 750 Kč,
-
účet 401 zbytek, tj. = 0 Kč,
strana D:
-
účet 022 ve výši 90 000 Kč,
u přebírající obce:
-
strana MD:
-
účet 022 ve výši 90 000 Kč,
strana D:
-
účet 082 ve výši 20 250 Kč,
-
účet 403 ve výši 69 750 Kč.
Transferový podíl je zde 1 celá.

Související dokumenty