Zařazení majetku do užívání - nezkolaudováno

Vydáno: 1 minuta čtení

V naší obci máme otevřeno 27 účtů 042. Určitě polovina staveb je dokončena a už se užívají. Problém je v tom, že to jsou stavby, které podléhají kolaudaci a zkolaudované nejsou. Zastupitelstvo záměr výstavby schválilo, ale papírově to není dotaženo. U některých staveb je to zdůvodněno tím, že by se musela udělat projektová dokumentace, aby bylo vydáno stavební povolení, a to by náklady na stavbu zvyšovalo. Na základě čeho mohu tyto nezkolaudované stavby převést na 021?

Zařazení majetku do užívání - nezkolaudováno
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Nesmíte nezkolaudované stavby zařadit do užívání, musí zůstat až do
kolaudace
na 042, nedá se nic dělat. Je to dle účetních předpisů - vyhláška č. 410/2009 Sb. § 14 odst. 12 (stavbu lze zařadit do užívání až po nabytí způsobilosti k provozu - ve smyslu splnění funkcí stanovených předpisy...).