Tvorba opravných položek

Vydáno: 3 minuty čtení

V metodickém návodu pro uživatele informačního systému Munis jsem se dočetla, že se opravné položky tvoří typicky jen k významným pohledávkám, ale musí to být určeno vnitřní směrnicí. Je to správně? Mohu si to tedy ve směrnici určit? A jaká je „ta“ významná hodnota?

Tvorba opravných položek
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
V tento okamžik je toto velmi složitá otázka. Do minulého roku byly výklady, že opravné položky (dále jen „OP“) se u vybraných účetních jednotek tvoří bez ohledu na významnost dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde není o žádné významnosti k OP zmínka (vždy 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to bez výjimky). Jenže došlo k tomu, že když se Ministerstva financí ČR ptáme např. na to, od jaké hranice se mají evidovat věcná břemena, tak odpověď je: „významnost aplikujte obecně“. Potom není důvod neaplikovat obecně i významnost u OP. Nyní bude záležet spíše na vyjednávání s příslušnými kraji, zda výklad k významnosti i u OP budou při kontrolách akceptovat. S ohledem na odpovědi Ministerstva financí ČR, nebo na řešení vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí ČR, jsou to názory nejvyššího metodického orgánu a kraje by tak měly učinit.
Významnost by se pak měla nastavit tak, že se odhadne četnost případů, a kdyby se OP nevytvořila, tak by celková chyba neměla být vyšší než např. 1% aktiv (zjednodušeně podáno). Pak záleží na tom, jak velký objem malých pohledávek máte. Jen odhaduji, že u obcí by významnost účetní metody tvorby OP mohla být 2 000 Kč, u měst např. 10-15 000 Kč. Pracovně to znamená, že se nebudou tvořit OP k pohledávkám, které mají nižší hodnotu, než je významnost pro tuto konkrétní účetní metodu.
Musím upozornit, že tento názor je odlišný od minulých výkladů vyhlášky č. 410/2009 Sb. a nevím, jak na to budou vaši kontroloři nahlížet.
U účetnictví ÚSC se potýkáme se stále rostoucími problémy kvůli tomu, že předpis něco stanoví a samo Ministerstvo financí ČR, které ten předpis vydává, sděluje jinými formami (odpovědi na dotazy, vypořádání připomínek), že jej nemáme dodržovat doslovně. My poté nevíme, co je ještě dobře a co je již špatně. Významnost by měla jít aplikovat i pro tvorbu OP k pohledávkám, ale je zde riziko, že to bude kontrolami vytýkáno. Proto doporučuji vyjednat s metodiky příslušného kraje, zda by byla významnost akceptována.