Majetek a odpisy - opravy minulých let

Vydáno: 1 minuta čtení

Naše obec je členem lesního družstva, kde vlastní podíl ve výši 5/119. Nemovitý majetek (budovy, garáže, lovecké chaty, seník, sklad) měl být do majetku zařazen v roce 2009. Ten jsme zařazovali do užívání v prosinci 2013, odpisovat začneme v lednu 2014. Měla bych doúčtovat odpisy za roky 2009-2013, celková částka je 4 897 Kč. Nevím, jak mám odpisy zaúčtovat - účet 551, nebo 408?

Majetek a odpisy - opravy minulých let
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Bylo by dobré jako účetní opravu zaúčtovat opotřebení do 31.12.2011 zápisem MD 406/D 081 a odpisy za rok 2012 a 2013 již MD 551/ /D 081. Účet 408 bychom mohli využít jen tehdy, kdyby odpisy, které patří za rok 2011 a 2012 na účet 551, byly vyšší než 260 000 Kč nebo 0,3% aktiv netto. Když nejsou vyšší, tak se postupuje dle § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a oprava se dělá na účtu, na který by se účtovalo ve správném období.