Zdanění a účtování přijatých darů v neziskové organizaci od 1.1.2014, 1. část

Vydáno: 11 minut čtení

Legislativní změny účinné od 1.1.2014 přinesly pro všechny zásadní změnu ve zdanění přijatých darů. Tato změna se dotýká téměř všech neziskových organizací, protože pro mnoho organizací představují dary přijaté ať již od podnikatelů právnických osob nebo od individuálních dárců fyzických osob významný zdroj financování.

Zdanění a účtování přijatých darů v neziskové organizaci od 1.1.2014
Ing.
Miroslava
Nebuželská
BVM Audit s.r.o.
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byl zrušen k 31.12.2013. Pravidla pro daň z převodu nemovitostí byla nově upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Daň dědická a daň darovací již není upravena ve zvláštním zákoně a příjmy z dědictví i z darů podléhají stejně jako jiné příjmy ZDP1).
Neziskovým organizacím tak odpadla povinnost podání ročního přiznání k dani darovací. To podali počátkem roku 2014 naposledy.
V daňovém přiznání uvedly neziskové organizace všechny dary přijaté za příslušný rok a většinou k přiznání přikládaly i kopie darovacích smluv. Daň darovací neziskové organizace ve většině případů neplatily žádnou, protože splnily podmínku danou zákonem a využily dar pro účel, na základě kterého byly přijaté dary od daně darovací osvobozené.
Úp