Dopravní značení

Vydáno: 1 minuta čtení

Město má nový pasport dopravního značení. Dle pasportu se musely dokoupit nové značky a některé se jen vyměnily. Dopravní značení je nedílnou součástí komunikace a při výměně bych účtovala odpa 2212, položka 5171. Při pořízení nových značek bych účtovala odpa 2212, položka 6121, pokud cena pořízení bude vyšší než 40 000 Kč za rok, jinak položka 5137. Zároveň by došlo k navýšení hodnoty komunikace.

Dopravní značení
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Účtujte obojí stejně; je to jen údržba. I když se počet značek rozšíří, k technickému zhodnocení nedochází. U komunikace v provozu se předpokládá, že „dopravní značení“ obsahuje. Jakékoliv rozšíření nebo obnova je stále jen údržbou, aby byla komunikace provozuschopná.

Související dokumenty