Nabytí nemovitosti a DPPO

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak postupovat při nabytí nemovitostí do vlastnictví obce zadarmo, buď darovací smlouvou od katastrálního úřadu, případně občanů, nebo bezúplatným převodem od českého Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město čas od času získá výše uvedeným způsobem převážně pozemky, ale i stavby. Daň darovací je zrušena a tím skončilo osvobození od platby této daně pro územní samosprávné celky. Nyní se toto zahrnuje pod daň z příjmu. Při získání nemovitosti od občana tam není uvedena žádná hodnota, při získání od kraje či státu je uvedena hodnota účetní evidence. Jakou hodnotu máme vzít jako základ pro výpočet daně z příjmu?

Nabytí nemovitosti a DPPO
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Ve všech případech - jak od jiné vybrané účetní jednotky, kde se přebírá jen rozvahově, tak od občana se pro daňové účely musí nemovitost ocenit reprodukční pořizovací cenou. Není nezbytně nutné zadávat zpracování znaleckých posudků (lze provést vlastní odhady dle oceňovací vyhlášky). Doporučuji odhady vlastní mírně nadhodnotit pro vyšší právní jistotu plného zdanění. Daň zaplatíte sami sobě, ale příslušenství z doměrků by šlo do státního rozpočtu. Situaci se zdaněním jste vyhodnotili velmi správně.

Související dokumenty