Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. vydražila nemovitost. V její části (například objekt F) provozuje ubytovací služby, u kterých uplatňuje 15 % DPH. Tuto část v roce 2015 technicky zhodnotila s uplatněním plného nároku na odpočet. Technické zhodnocení vedlo k vytvoření bytových jednotek prohlášením vlastníka. Bytové jednotky společnost začala prodávat. K 31. 12. 2015 bylo prodáno cca 50 % těchto jednotek. Prodej považujeme za činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet - splňuje časový test od kolaudace. Prodané jednotky si ale společnost od nových vlastníků pronajímá a opět v nich provozuje ubytovací činnost s uplatněním 15 % DPH. Byla společnost povinna provést k 31. 12. 2015 úpravu odpočtu podle § 78 zákona (zřejmě v poměru podlahové plochy prodaných bytů k celkové ploše objektu F), když vlastně v těchto prostorách pokračuje v ekonomické činnosti podléhající DPH?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda