Účetní hodnota stavby na pozemku

Vydáno: 1 minuta čtení

Naše obec kupuje za dohodnutou cenu pozemek, na kterém se nachází doplňková stavba - kopaná studna a pozemek je oplocen zděným tarasem. V jaké hodnotě vložíme do účetnictví nabytý pozemek a stavby na něm? V kupní ceně není toto rozlišeno.

Účetní hodnota stavby na pozemku
Ing.
Ivana
Schneiderová
Odpověď:
Musíte poměrově rozdělit kupní cenu. Ministerstvo financí ČR problém řešilo i v připomínkových řízeních, např. připomínka č. 228.
V případě společných částí nemovité věci se předpokládá možnost jejich poměrného rozdělení. Pozemky nebudou odpisovány, a to ani jako společná část k jednotce.
Lze např. postupovat dle znaleckého posudku, tzv. rozvrhem. To představuje sečíst výši pozemku a staveb dle znaleckého posudku a zjistit podíl jednotlivých majetkových položek na tomto součtu a podílem vynásobit kupní cenu. Stavby (021) studna a zeď, oplocení, by měly být vedeny odděleně od pozemku (031) a měly by být odpisovány na rozdíl od pozemku.

Související dokumenty