Doplňující dotaz: Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014

Vydáno: 2 minuty čtení

Případ 1. Podnikatel zaplatí členský příspěvek a má potvrzeno, že je příspěvek u jeho příjemce osvobozený od daně z příjmu. Znamená to, že v tuto chvíli již podnikatel nezkoumá podmínky pro daňovou uznatelnost dle § 24 odst. 2 písm. d) ZDP a příspěvek je pro něj automaticky daňově neuznatelný? Případ 2. Podnikatel zaplatí členský příspěvek a má potvrzeno, že příspěvek není u jeho příjemce osvobozený od daně z příjmu. Znamená to pro podnikatele, že i když tento příspěvek pro něj není nutnou, či zákonnou podmínkou k provozování jeho činnosti, může ho považovat za daňově uznatelný, pokud příspěvek slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů, např. pokud by příspěvek do Svazu účetních nebyl u jeho příjemce osvobozený od daně, byl by tento členský příspěvek pro účetní firmu daňově uznatelný?

Doplňující dotaz: Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď:
1. Ano, přesně tak. Dle § 25 odst. 1 písm. zo) ZDP jsou členské příspěvky nedaňovým nákladem, pokud jsou hrazeny příjemci, u kterého jsou osvobozeny od daní z příjmů. Je tím ošetřeno, že si to jedna strana nemůže uplatnit jako náklad, pokud to na druhé straně není příjem podléhající dani z příjmů. Takže ať už takový příspěvek platíte za jakýmkoliv účelem, i když to nutně pro podnikání potřebujete, tak je to pro vás bohužel daňově neuznatelný náklad.
2. Pokud máte od příjemce členského příspěvku potvrzeno, že na jeho straně nebude od daní z příjmů osvobozen, pak musíte stejně dále zkoumat daňovou uznatelnost dle § 24 odst. 2 písm. d) ZDP. To znamená, že je daňově uznatelný zaplacený členský příspěvek, jehož povinnost členství pro Vaši firmu vyplývá ze zvláštních právních předpisů, nebo je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti a to i v případě placení členství za zaměstnance, pokud je to podmínkou podnikání společnosti (ale pozor, na straně zaměstnance se pak jedná o zdanitelný nepeněžní příjem, a to i s odvodem zdravotního a sociálního pojištění), organizaci zaměstnavatelů nebo Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Takže pokud nejste firmou poskytující vedení účetnictví, tak pro vás členský příspěvek do svazu účetních nebude daňovým nákladem ani tehdy, pokud to na straně Svazu účetních bude daňovým příjmem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů