Doplňující dotaz: Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014

Vydáno: 2 minuty čtení

Případ 1. Podnikatel zaplatí členský příspěvek a má potvrzeno, že je příspěvek u jeho příjemce osvobozený od daně z příjmu. Znamená to, že v tuto chvíli již podnikatel nezkoumá podmínky pro daňovou uznatelnost dle § 24 odst. 2 písm. d) ZDP a příspěvek je pro něj automaticky daňově neuznatelný? Případ 2. Podnikatel zaplatí členský příspěvek a má potvrzeno, že příspěvek není u jeho příjemce osvobozený od daně z příjmu. Znamená to pro podnikatele, že i když tento příspěvek pro něj není nutnou, či zákonnou podmínkou k provozování jeho činnosti, může ho považovat za daňově uznatelný, pokud příspěvek slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů, např. pokud by příspěvek do Svazu účetních nebyl u jeho příjemce osvobozený od daně, byl by tento členský příspěvek pro účetní firmu daňově uznatelný?

Doplňující dotaz: Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014