KPI ve státní správě - management a systém řízení, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

V sérii článků o využívání KPI ve státní správě jsme se dosud věnovali podstatě měření výkonů, konstrukci a interpretaci ukazatelů, účetnímu základu vstupních dat a informací. To všechno je bez diskusí velmi důležité a nezbytné k tomu, abychom mohli konstruovat skutečně efektivní systém řízení. Navazujeme na 1. část příspěvku v č. 5/2014 časopisu UNES.

KPI ve státní správě - management a systém řízení 2.část
Ing.
Tomáš
Kemmler
 
Změny na managerských místech
Politické tlaky na personální obsazení managerů OSS budou obrovské. A tím také tlaky na případné změny. Manager OSS ale musí mít nejen sociální, ale především výkonnostní jistotu, že nebude muset podléhat v řízení OSS politickému nátlaku.
Takovou jistotu nelze získat jinak, než skutečně efektivním souborem měřené a pravidelně hodnocené výkonnosti.
Současné teze a návrhy Služebního zákona
směřují k tomu, aby byli „superúředník“ i jednotliví úředníci chráněni před politikem, ale už
vůbec neřeší otázku toho, aby byl politik chráněn před nevýkonným úředníkem.
To je ovšem minimálně stejně důležité. Rozhodně nestačí navrhovaná „úřednická zkouška“, klíčovým nástrojem musí být permanentně měřená výkonnost. Politik totiž může být ve svých velmi dobrých a prospěšných snahách omezen tím, že jeho aparát nebude schopen plnit úkoly a dosáhnout cílů. Odpovědnost se potom bezezbytku rozplyne ve slovním ping pongu mezi Generálním ředitelstvím státní správy, státním tajemníkem (nebo jak se bude manager jmenovat) a politickou representací. K plné profesionalitě správy OSS je tedy zcela nezbytné dosáhnout toho,
že sociální a profesní jistotou úředníka je jeho výkonnost,
první podmínkou potom samozřejmě je, aby tato výkonnost byla vůbec identifikovatelná, tj. měřená.
Orgán SMaSS by měl být správcem a výkonným orgánem systému řízení OSS. Protože to bude orgán fungující mimo politickou representaci je i formálně zaručeno, že bude moci (a smět) využívat pouze nepřímé nástroje řízení. V praxi tedy celou soustavu KPI pro každý řízený subjekt a nebude jich málo. Současně bude muset mít přístup k zadání, které politická representace stanoví. To samo o sobě b

Související dokumenty