Finanční dar

Vydáno: 1 minuta čtení

Měla bych dotaz ohledně daně darovací. Matka prodá byt a získanou částku rozdělí mezi své 4 děti. Budou muset děti podávat daňové přiznání a platit daň darovací? Jde o přímou linii. Částka pro každé dítě přesáhne 70 000 Kč.

Finanční dar
Ing.
Barbora
Křížová
Odpověď:
S účinností od 1.1.2014 byla daň darovací zrušena a bezúplatné příjmy podléhají nově dani z příjmů. Podle § 10 odst. 3 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů osvobozeny také bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, kam patří i matka. V souladu s § 38g odst. 3 ZDP se do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob neuvádějí příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. To znamená, že výhradně z důvodu přijetí daru od matky, dětem povinnost podat daňové přiznání k DPFO nevznikne.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů