Svazek obcí, účtování o dohadu přijetí dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

Svazek obcí zažádal o dotaci na nákup kontejnerů pro členské obce. Obce poslaly na účet svazku zálohy ve výši 100% na tento nákup: MD 231/D 472. Faktura za kontejnery: MD 558/D 321 (jednotlivé kontejnery jsou v ceně do 40 000 Kč). Platba faktury: MD 321/D 231 (položky, par. a další znaky neuvádím). Zařazení majetku: MD 028/D 088, Smlouva o dotaci: MD 942/D 999 90% (dotace bude ve výši 90% ceny a dojde v roce 2014). K 31.12.2013 dohad ve výši 10% vlastnického podílu: MD 388/D 672. Rok 2014 - došlá dotace: zrušení podrozvahy MD 999/D 942 (90%), příjem na účet MD 231/D 348 (90%), zaúčtování do výnosů MD 348/D 672 (90%), zrušení dohadu MD 472/D 388 (10%), vratka obcím MD 472/D 231 (90%). Dotaz: Když pominu uvádění účel. znaků - paragrafu, položky, nástroje, zdroje - bude účtování v pořádku? Neměla by se vytvořit dohadná položka k 31.12.2013 ještě i na výši dotace 90%, když už máme smlouvu (přišla 12/2013)? Takto mám totiž zaúčtováno k 31.12.2013 do nákladů celou fakturu na kontejnery a proti tomu pouze 10% výnos - myslím, že by se měly náklady a výnosy rovnat. (Zaúčtování 10% dohad jsem provedla na základě odpovědi, kterou zaslala jedna členská obec na www.obecuctuje.cz.)

Svazek obcí, účtování o dohadu přijetí
dotace
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Dotaz se týká většího počtu problémů, které nejsou v textu dostatečně objasněny. Jedná se o několik účetních případů a více smluvních vztahů. Bez znalosti obsahu smluv a ostatních souvisejících dokumentů a dokladů není možné podat vyčerpávající odpověď.