Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014

Vydáno: 1 minuta čtení

Do roku 2013 jsme považovali za daňově uznatelné pouze příspěvky, které byly zákonnou povinností k provozování ekonomické činnosti (Lékařská komora, Advokátní komora). V ZDP se nyní v § 25 odst. 1 písm. zo) praví, že za daňově uznatelný náklad nelze uznat členský příspěvek příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně. Znamená to tedy, že od roku 2014 - pokud nám příjemce příspěvku potvrdí, že členský příspěvek u něj podléhá dani z příjmu, můžeme tento členský příspěvek považovat za daňově uznatelný, i když není zákonem povinný? Přestalo tedy pro posouzení daňové uznatelnosti platit kritérium, zda je členství dané zákonnou povinností a kritériem je nyní § 25 odst. 1 písm. zo) a zároveň podmínka, že členství slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmu, např. pro architekta Komory architektů, pro účetní kancelář Svazu účetních atd.?

Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014