Zákoník práce - výpověď pro nadbytečnost dle ustanovení § 52 písm. c)

Vydáno: 2 minuty čtení

Jako organizační složka státu zaměstnáváme pracovnici na pozici vedoucí oddělení. Ve funkci vedoucí působí od roku 1995, v roce 2008 bylo zaměstnankyni sděleno, že v důsledku změny zákoníku práce se pracovní poměr založený pracovní smlouvou řídí ustanovením o pracovním poměru založeném jmenováním dle § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “). Dále však dohodou o změně pracovní smlouvy v roce 2011 byla zaměstnankyni stanovena pracovní náplň: vedoucí oddělení + další administrativní činnost. Jednalo se o zařazení na jiné oddělení do pozice vedoucí s vymezením činnosti přímo v pracovní smlouvě, nebyla samostatně vyhotovena listina o jmenování do této konkrétní funkce. V případě rozhodnutí o zrušení vedoucí pozice a také o snížení počtu zaměstnanců tohoto oddělení za účelem zvýšení efektivnosti práce - je možno dát výpověď z pracovního poměru tomuto vedoucímu zaměstnanci, popř. je nutno nejdříve vedoucího zaměstnance z funkce odvolat a až poté je možno přistoupit k výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost dle § 52 písm. c) ZP s odvoláním na rozhodnutí zaměstnavatele?