Zákoník práce - výpověď pro nadbytečnost dle ustanovení § 52 písm. c)

Vydáno: 2 minuty čtení

Jako organizační složka státu zaměstnáváme pracovnici na pozici vedoucí oddělení. Ve funkci vedoucí působí od roku 1995, v roce 2008 bylo zaměstnankyni sděleno, že v důsledku změny zákoníku práce se pracovní poměr založený pracovní smlouvou řídí ustanovením o pracovním poměru založeném jmenováním dle § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “). Dále však dohodou o změně pracovní smlouvy v roce 2011 byla zaměstnankyni stanovena pracovní náplň: vedoucí oddělení + další administrativní činnost. Jednalo se o zařazení na jiné oddělení do pozice vedoucí s vymezením činnosti přímo v pracovní smlouvě, nebyla samostatně vyhotovena listina o jmenování do této konkrétní funkce. V případě rozhodnutí o zrušení vedoucí pozice a také o snížení počtu zaměstnanců tohoto oddělení za účelem zvýšení efektivnosti práce - je možno dát výpověď z pracovního poměru tomuto vedoucímu zaměstnanci, popř. je nutno nejdříve vedoucího zaměstnance z funkce odvolat a až poté je možno přistoupit k výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost dle § 52 písm. c) ZP s odvoláním na rozhodnutí zaměstnavatele?

Zákoník práce - výpověď pro nadbytečnost dle ustanovení § 52 písm. c)
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Pro posouzení uvedeného dotazu je rozhodující, zda vedoucí pozice, na níž zaměstnankyně v současné době působí, je funkcí jmenovanou, či nikoliv. Toto by mělo být stanoveno v organizačním řádu zaměstnavatele. Dle ustálené judikatury se zjištění, zda se jedná o výkon jmenované funkce či nikoliv, odvíjí od zmíněného vnitřního předpisu zaměstnavatele a skutečného výkonu funkce, nikoliv pouze od formálního jmenovacího aktu.
Pokud jde o možnost rozvázání pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem na jmenované pozici, platí že také pracovní poměr založený volbou nebo jmenováním lze ukončit výpovědí bez toho, že by před takovým ukončením pracovního poměru musel být zaměstnanec odvolán ze své funkce nebo se jí musel předem vzdát (srovnej např.
judikát
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 316/2005).
Je však samozřejmě nezbytné, aby v případě výpovědi dle § 52 písm. c) ZP doručení výpovědi předcházela organizační změna a tato změna byla v příčinné souvislosti s nadbytečností konkrétního zaměstnance.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce