Daně a účetnictví NO v souvislosti s NOZ - Hlavní a vedlejší (hospodářská) činnost - podnikání NO

Vydáno: 7 minut čtení

1)2)NOZ účinný od 1.1.2014 umožňuje podnikání všem NO, tedy i nadacím a nadačním fondům, které do konce roku 2013 podnikat nesměly. Činnosti NO řeší různé zákony po svém. Určitým způsobem je řeší základní zákon upravující působení NO, tj. NOZ, či konkrétní zákony dle kterých jsou jednotlivé NO založené (zřízené). Trochu jiným způsobem je řeší ZDP ,3) definici obsahují i účetní předpisy a svým způsobem jsou činnosti NO zásadní i pro uplatňování ZDPH .4)

Daně a účetnictví NO v souvislosti s NOZ
Ing.
Miroslava
Nebuželská
auditorka
 
Činnosti NO z pohledu NOZ
NOZ upravuje činnost spolků v § 217. V odst. 1 definuje hlavní činnost následovně:
„Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.“
V dalších odstavcích pak NOZ stanovuje, že:
„vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodář