Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 12 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Podnikatel – fyzická osoba vede daňovou evidenci, uplatňuje skutečné výdaje (rok 2012). Pořídí vozidlo, které vloží do obchodního majetku a odepisuje ho. Následující rok (2013) uplatňuje výdaje procentem, z toho vyplývá, že v tomto zdaňovacím období nemá hmotný majetek. V roce 2014 opět uplatňuje skutečné výdaje. Jak bude podnikatel postupovat v případě vozidla, které vložil do majetku a odepisoval v roce 2012?
ODPOVĚĎ
Zákon o daních z příjmů v § 26 odst. 8 stanoví, že odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 zákona. Pokud poplatník v roce 2013 uplatnil výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy vozidla v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování vozidla pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede podnikatel odpisy vozidla pouze evidenčně. To v daném případě znamená, že zdaňovací období 2014 bude 3. rokem odpisování. Odpisy vozidla za rok 2013 jsou součástí paušálních výdajů, § 7 odst. 8 zákona stanoví, že v paušálních výdajích jsou